Ailosod cyfrinair

Archebwch gyda'r Perchennog
Canlyniadau eich chwiliad

Disgrifiad

***Mae'r argaeledd yn gyfredol, bydd clicio 'Archebwch Nawr' yn mynd â chi i dudalen archebu'r perchennog ***

Darganfyddwch SunnySands, bwthyn swynol ger Rhosneigr, sy’n cynnig encil hunanarlwyo ddelfrydol i’ch teulu. Yn swatio mewn lleoliad tawel, mae gan yr hafan sengl hon ardd ddiogel, heulwen a pharcio cyfleus oddi ar y ffordd. Mae'r lle byw hael yn cynnwys cegin wedi'i phenodi'n dda sy'n llifo i ystafell fwyta gyda golau haul, sy'n berffaith ar gyfer blasu pelydrau'r bore. Gyda lle i hyd at 10 eistedd, mae'r ardal fwyta hefyd yn ganolbwynt ar gyfer gweithgareddau creadigol a phosau, gyda chadeiriau uchel i rai bach.

Mae ystafell wely bync, ynghyd â bync triphlyg, yn byw i lawr y grisiau ochr yn ochr â lolfa glyd gyda soffas moethus a theledu Smart. Cymryd rhan mewn gemau bwrdd o'r cwpwrdd neu ddarganfod trysorau yn y gist deganau. Mae'r lolfa'n trawsnewid i ystafell haul newydd sbon gyda seddau cyfforddus a darpariaethau bwyta i chwech. Torheulo yn haul y prynhawn trwy'r drysau llithro sy'n arwain at batio estynedig, wedi'i amgáu er diogelwch eich teulu.

I fyny'r grisiau, mae ystafelloedd gwely dwbl sy'n wynebu'r môr ac yn wynebu Eryri yn aros, wedi'u dodrefnu â byrddau wrth ochr y gwely a storfa. Mae bleindiau blacowt yn sicrhau gorffwys heddychlon. Mae ystafell wely ar wahân ychwanegol yn darparu dau wely sengl, sy'n ddelfrydol ar gyfer gwesteion ychwanegol. Mae croeso i gŵn sy'n ymddwyn yn dda am ffi, tra bod ystafell amlbwrpas yn diwallu eu hanghenion.

Archwiliwch atyniadau Rhosneigr yn ystod arhosiad cofiadwy yn SunnySands. Holwch am opsiynau hyblyg canol wythnos neu benwythnos er hwylustod i chi. Eich cysur yw ein blaenoriaeth.

Gweld mwy
Cyfeiriad
Dinas:
Gwlad: Deyrnas Unedig
Manylion Rhestru
Statws Eiddo: Archebwch gyda'r Perchennog
ID eiddo: 39835
Ystafelloedd gwely: 4
Ystafelloedd ymolchi: 2
Nodweddion
Hunan arlwyo
Ensuite
Cyfeillgar i deuluoedd
Gardd
Ystafell wely ar y llawr gwaelod
Caniateir anifail anwes(ion).
Darperir tywelion

Ar y Map

Argaeledd

Gorffennaf 2024
Ll Ma Fi i G Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Awst 2024
Ll Ma Fi i G Sa Su
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
gorffennol
heddiw
wedi archebu
Telerau ac Amodau
Caniateir Ysmygu
Anifeiliaid Anwes a Ganiateir
Parti a Ganiateir
Plant a Ganiateir
×

Archebwch nawr

Gwesteion
Oedolion
13 oed neu hŷn
0
Plant
2 i 12 oed
0
Babanod
O dan 2 flynedd
0
Cau

Ychwanegu at Ffefrynnau
Cyswllt Perchennog
Rhannu
x