Ailosod cyfrinair

Canlyniadau eich chwiliad
Ebrill 21, 2015

Llefydd bwyta yn Rhosneigr

Mae Rhosneigr yn bentref swynol ar arfordir gorllewinol Ynys Môn yng Ngogledd Cymru, ac mae sawl lle gwych i fwyta yn yr ardal. Dyma rai o’r llefydd gorau i fwyta yn Rhosneigr:

  1. Aydin's Cafe & Take Away Pizza - Mae Aydin's yn fan poblogaidd ar gyfer prydau cyflym a fforddiadwy yn Rhosneigr. Maent yn cynnig amrywiaeth o pizzas, byrgyrs, cebabs, ac eitemau bwyd cyflym eraill, yn ogystal ag opsiynau brecwast. Mae gan y caffi seddi dan do ac awyr agored, ac mae'n adnabyddus am ei wasanaeth cyfeillgar.
  2. The Oyster Catcher – Mae The Oyster Catcher yn fwyty a bar adnabyddus yn Rhosneigr, gyda golygfeydd godidog o’r traeth. Maent yn arbenigo mewn bwyd môr, ond hefyd yn cynnig opsiynau cig a llysieuol, yn ogystal â bwydlen i blant. Mae gan y bwyty awyrgylch hamddenol a chroesawgar, ac mae'n fan poblogaidd i drigolion lleol ac ymwelwyr.
  3. Tŷ Sandy Mount – Gwesty a bwyty wedi’i leoli mewn adeilad hanesyddol yn Rhosneigr yw Sandy Mount House. Mae'r bwyty yn cynnig profiad bwyta gwych, gyda bwydlen o fwyd modern Prydeinig ac Ewropeaidd. Mae'r bwyd wedi'i wneud â chynhwysion lleol, ac mae gan y bwyty awyrgylch soffistigedig a chain.
  4. Scarlett's Fish and Chips – Siop bysgod a sglodion draddodiadol yn Rhosneigr yw Scarlett, gyda bwydlen o fwyd cyflym Prydeinig clasurol. Mae'r siop yn adnabyddus am ei dognau hael a'i phrisiau fforddiadwy, ac mae'n lle poblogaidd i'w brynu.
  5. newyn – Maent yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau brecwast a chinio, yn ogystal â chacennau a phwdinau cartref. Mae gan y caffi seddi dan do ac awyr agored, ac mae'n adnabyddus am ei wasanaeth cyfeillgar a'i awyrgylch hamddenol.
  6. Mezze 40 – Mae Mezze 40 yn fwyty Môr y Canoldir wedi’i leoli yn Rhosneigr, gyda bwydlen o seigiau wedi’u hysbrydoli gan fwyd Twrcaidd a Groegaidd. Maent yn cynnig amrywiaeth o blatiau bach a phlatiau rhannu, yn ogystal â chig, bwyd môr, a phrif gyflenwad llysieuol. Mae gan y bwyty awyrgylch hamddenol ac anffurfiol, ac mae'n fan gwych ar gyfer pryd hamddenol gyda ffrindiau neu deulu.
  7. Y Caffi Syrffio – Mae’r Caffi Syrffio yn fan poblogaidd ar gyfer prydau iachus a iachus yn Rhosneigr. Maent yn cynnig amrywiaeth o saladau, wraps, a smwddis, yn ogystal ag opsiynau llysieuol a fegan. Mae gan y caffi awyrgylch hamddenol ac wedi'i ysbrydoli gan syrffio, ac mae'n lle gwych i ail-lenwi â thanwydd ar ôl diwrnod ar y traeth.
Rhannu

Gadael Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.